81

God geeft de tijd bij dag en jaar,

ach neen, bij kleine tikskens maar,

en ’t laatste tikske komt aleer

men peinst of weet, helaas, te zeer!