80

Want we weten dat het

lijden van de tegenwoordige

tijd niet opweegt tegen de

heerlijkheid, die over ons

geopenbaard zal worden.

Rom. 8 : 1 8