77

Niemand leeft voor zichzelf alleen.

niemand sterft voor zichzelf alleen.

wij leven en sterven voor God onze Heer.

Aan Hem behoren we toe.