74

Goede God,

de naam van elke mens

staat gegrift in de palm van uw hand.

Nu zijn leven onder ons is afgebroken,

vragen wij U, dat Gij hem zou doen opstaan

tot eeuwig leven

om hem voor altijd gelukkig te maken

en dat wij hem weer mogen ontmoeten

in de vreugde van Uw Rijk.