66

In zijn eenvoud was deze man

zo groot dat velen hem zuilen missen.

Gans zijn leven heeft hij gewerkt

om zijn jeugdideaal,

een wereld van liefde en

rechtvaardigheid,

waar te maken.

Dienen en dienstbaarheid

waren voor hem geen ijdele woorden,

in zijn en ons geloof weten wij hem nu

op de eindbestemming van zijn leven:

de volmaakte liefde van de Heer.

en ons allen zeer nabij.

Vader, wij danken U voor zijn leven.