61

Moeder, dank je wel

voor al die mooie jaren

dat we samen gelukkig waren.

Voor uw geduld.

bezorgdheid en begrip.

Voor de liefde die jij.

in alle oprechtheid

en eenvoud schonk

aan uw echtgenoot.

kinderen, kleinkinderen

en achterkleinzoontje.

In gedachten ben je steeds bij ons.

Wij hielden toch zo van je.