58

Vader, wij danken u voor alles wat gij

voor ons gedaan hebt.

Nu wij u moeten missen. zullen wij

pas ten volle beseffen wat gij voor ons

geweest zijt.

Samen zullen wij uw laatste wil, de zorg

voor moeder, op onze schouders nemen.

Wij danken u voor uw opofferende

liefde en blijven deze als herinnering

in ons hart bewaren.