57

Va,

De laatste jaren nam je stilaan van ons afscheid.

maar je beeld zal ons eeuwig bijblijven.

Jouw geluk, wanneer je een lach op andermans

lippen kon toveren,

getuigde van een aanstekelijke levensvreugde.

Niet zelden kwam dat net op tijd.

Jouw doorzetting en enthousiasme om iets te

verwezenlijken,

heb je als aannemer zeker volbracht.

Jouw gemeende fierheid over ons doen en laten.

was een bijzondere stimulans voor ons.

Jouw dankbaarheid, aan hen die je verzorgden.

zal hen altijd bijblijven.

Va,

het huis waarvan jij de grondvesten bouwde,

zullen we verder opbouwen.

Tot kijk …