49

Nu is de tijd gekomen

ik stoot de boot ven land.

ik heb de wrikspaan reeds ter hand genomen

ik vaar naar d’overkant

en ‘k neem meer wat herinneringen mee

De avond daalt nu snel,

de boot glijdt rustig over zee

Mijn blik door ‘t duister hier alom

peilt vorsend naar het andere strand.

ik kijk nog even om en ‘k wuif heel zachtjes met

de hand

en ‘k zeg zeer stil vaarwel

J.L.T.