48

Bij ‘t slapen sluit de kelk haar knop

en rust gesloten uit.

in stilte spaart een bloem haar pracht.

Met morgendauw en drop bestrooit de zon

met licht het ingehouden schoon.

Ik stuit mijn hoofd mijn ogen dicht

ik baan in ‘t licht en bid.

Paul Fierens Uit “fresco’s”