36

Bidden is niet enkel knielen:

’t is in ‘t huis van onbeminden

En in grauw mizerie-zielen

Veel verborgen liefde vinden.

Bidden is de bittere dingen

Met een zacht gezeg vergoeden;

‘t is doorheen zijn tranen zingen

En in alles ’t schoon vermoeden.

Bidden is langs donkere paden

Lampen van gevoel doen branden:

Bidden is de schoonste daden

Dragen op zijn eigen handen,

Bidden is in stilte weten

Weelde en weedom van elkander:

Bidden is zichzelf vergeten

Om te peinzen aan een ander.

Alice Nahon