35

GELOOF

Daar droomt iets in uw ogen,

wen gij ten hemel ziet.

Daar zingt iets in uw zuchten,

héél verre van verdriet …

 

Daar sust iets in uw stemme,

een troost. die ‘k zeiden vond.

in woorden die gedijen

uit menselijke mond.

 

Daar juicht iets in uw vreugde

en, zo ge wel eens schreit,

dan lacht er door uw traan

zoveel gelatenheid …

 

O Lieve. zeg me stille,

is dat soms verre schijn

van de eindeloze weelde.

heel dicht bij Hem te zijn ?

Alice Nahon