27

Rechtveerdig is de dood :

ze’n spaart noch vers!

       noch Koning.

zij klopt zowel

       aan ’s keizers hof

als aan de boer

       zijn woning.

G. Gezelle