25

Tot wederzien. tot wederzien !

Al waar het moge wezen.

na lang of korten tijd

       misschien

in ’t ongekend na dezen.

G. Gezelle