23

De wijzer wijst

       elk uur en tijd.

meer het uur niet dat

gij schuldig zijt te sterven !

Zijt dus voorbereid,

de wijzer wijst

       naar d’eeuwigheid

G. Gezelle