22

God gaf het ons,

God nam het ons,

Gods name zij geprezen:

‘t was wel bij ons

‘t ging weg van ons,

‘t was beter in den hemel;

daar blijft het ons,

daar wacht het ons.

daar zien wij ‘t eenmaal weder!

G. Gezelle