19

Wij minden ‘t zoo

wij zagen ‘t noo,

te noo misschien. ontdragen;

maar, JESU zoet.

ons herte bloedt

en ’t breekt van niet te klagen!

Geeft weer! -- o Neen.

ons kindtje kleen.

we’n durven ‘t U niet te vragen!

G. Gezelle