18

lk mis U waar ik henenvaar

of waar ik henenkeer

den morgenstond, de dagen rond

en de avonden nog meer.

Wanneer alleen ik tranen weer:

‘t zij droevig het zij blij

ik misse U. o ik misse U zo.

ik misse U neffens mij.

G. Gezelle