17

Want van die goede waart ge één

die goud in ‘t hart bewaren:

de wereld ziet er overheen

maar God zal ze openbaren

G. Gezelle