15

Je hebt iemand nodig stil en oprecht

die als het er op aan komt

voor je bidt of voor je vecht

pas als je iemand hebt

die met je lacht en met je grient

dan pas kun je zeggen :

‘k heb een vriend.

Toon Hermans