13

Heer.

er valt geen blad van een boom

buiten U om.

U bent aanwezig in alle leven

en in de loop der dingen

U weet van mijn vreugden,

van mijn beproevingen

en van mijn tranen.

Laat die gedachte

mijn troost zijn.

U raapt op wat is gevallen

en maakt het nieuw.

Toon Hermans