100

Toen hebt Gij

mijn droefheid

veranderd

in blijdschap:

ik ging in rouw

en Gij hebt mij gekleed

in vreugde.

En nu, van ganser harte

zing ik dit lied voor U,

en

daarom, God mijn God,

dank ik U eindeloos.